Medeta (Celebration)

Produced by: Masakazu Yoshizawa

Performed by:
Koto:
Hiromi Hashibe
Tsugru Shamisen: Tateo Takahashi
Shakuhachi, Shinobue, etc.: Masakazu Yoshizawa
Voice: Kimiko Takahashi
Percussion, Beat Box: James Yoshizawa

1. Medeta, Zenzenoko
2. Santera Mairi
3. Matsuzaka Odori
4. Mosetsu, Enyara, Kagasaki, Kodaijin
5. Yuki
6. Hida Yansa
7. Hana Goyomi
8. Iwai Medeta
9. Tsugaru Yosare Bushi
10. Hiroshima Kiyari, Banzai Kuzushi

To order Medeta
Return to Discography of Kokin-Gumi
Return to Home Page
Copyright © 2002 Masakazu Yoshizawa